Monkan, 71x120 cm. Äggoljetempera på pannå.
Spis, 71x104 cm. Äggoljetempera på duk.
Sprickor, 71x104 cm. Äggoljetempera på duk.