Edithforce

Bild1
Bild2

Edithforce är en hyllning till den som alltid gick ett steg till och orkade lite mer för
kollektivet. Vad kan den lilla människan göra?


Edithforce samlar folk att ta på sig dräkterna och arbeta för framgång.


Edithforce håller möten, gör vandringar, tränar inför utmaningar, delar med oss av erfarenheter


Edithforce vill engagera, undersöka och agera.


Edithforce undersöker miljö, mat, historia, gemensamma platser, offentlig konst,
ansvar för varandra…gemenskap och drömmar.

Lagning


En installation av Rita Winde och Kalle Brolin (2023)

Vi har sytt ihop det översvämmade stenbrottet

Brottet som brutits i marken har vi åter fogat samman, som kirurger syr igen ett sår.


En installation av Edithforce i det översvämmade stenbrottet.

Edithforce är en hyllning till de som gick ett steg till och orkade lite mer.


När vi tar på oss hjältedräkterna förvandlas vi till Edithforce. Vi har kraften! Kraften att undersöka, experimentera och förändra!


Medverkande: Rikki Winde, Görgen Ståhl, Erik Nilsson


Foto: Görgen Ståhl

Klippan Hjältevandring

2021

Offentlig Hjälteaction

2020

Foto: Görgen Ståhl

Edithforce arbetar med återställa skulpturen Vågrörelse av Folke Truedsson i Åstorp.

2020

Foto: Görgen Ståhl

Åstorp Hjältevandring

2020

 Edithforce Sambandscentral på konsul Olssons torg , Helsingborg

2010